Rok 2004

 

14.  SVOBODOVÁ, J. Jazyk a komunikace : vzdělávání a výchova. Jazykové a literární vzděláváni žáků, učitelů a vychovatelů – teorie a současná praxe. Ostrava : PF OU 2004, s. 7-25. ISBN 80-7042-361-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Svobodová, J., Kesselová, J.). Jazyk a jazyková komunikace nově : prvky hry ve školní výuce mateřtiny. Tematický materiál k 6. kulatému stolu „Hra v komunikaci s dětmi“. Ostrava : PF KČJaL s didaktikou, Ostravská univerzita. ISBN 80-7042-226-2.
13. SVOBODOVÁ, J. Jazyk a komunikace : vzdělávání a výchova. Jazykové a literární vzděláváni žáků, učitelů a vychovatelů – teorie a současná praxe. Ostrava : PF OU 2004, s. 7-25. ISBN 80-7042-361-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ.). O dvoch komunikačných zručnostiach. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
12.  SVOBODOVÁ, J. Jazyk a komunikace : vzdělávání a výchova. Jazykové a literární vzděláváni žáků, učitelů a vychovatelů – teorie a současná praxe. Ostrava : PF OU 2004, s. 7-25. ISBN 80-7042-361-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
11. HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností interaktívnymi metódami v 1. a 2. ročníku ZŠ. Komenský, 128, 2004, č. 4, s. 16-23.
    Cituje: Palenčárová, J. Netradičné metódy vyučovania slovenského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole 46, 1999/2000, č. 1-2, s. 42-48. ISSN 1335-2040.
10.  HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností interaktívnymi metódami v 1. a 2. ročníku ZŠ. Komenský, 128, 2004, č. 4, s. 16-23.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku. Orava Journál 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.
9. HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností interaktívnymi metódami v 1. a 2. ročníku ZŠ. Komenský, 128, 2004, č. 4, s. 16-23.
    Cituje: Palenčárová, J. Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Slovenský jazyk a literatúra v škole 46, 1999/2000, č. 5-6, s. 181-184. ISSN 1335-2040.
8.  HADVABOVÁ, A. Rozvíjanie komunikačných zručností v 3. a 4. ročníku ZŠ.    Komenský, 129, 2004, č. 1, s. 5-14. ISSN 0323-0449.
    Cituje: Palenčárová, J. Interaktívne edukačné stratégie podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku. Orava Journál 2, 2001, č. 2, s. 2-8. ISSN 1335-3497.