Rok 2010

 

27.   
     
26. Paunović-Rodić S. Metodika nastave pravopisa kod studenata slovačkog jezika kao stranog. Slavistika, br. 1. Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2010, s. 210-215. Dostupné na: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-50611014210 . ISSN 1450-5061.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.