Rok 2012

 

33.  BIELEKOVÁ, K., ZVALENÁ, E. Tvorivé písanie a nižšia sekundárna škola. Jazyk – literatura – komunikace. Recenzovaný časopis KČJL Univerzity Palackého v Olomouci, 2012, č. 1. Dostupné na: https://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-1-2012/category/1-studie . ISSN 1805-689X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J.). Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník katedry komunikačnej a literárnej výchovy. Prešov : PU, 2006, s. 71-78. ISBN 80-8068-491-X.