Didaktika slovenského jazyka

 

Študijný odbor: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 
Ročník a rozsah výučby: 1. roč. / Mgr.  
Forma výučby: prednáška/seminár  

 

Ciele disciplíny:

Získať základné vedomosti a mať predstavu o obsahu a procese jazykového vyučovania a  komunikačno-slohovej výchovy s akcentom na modernizačné tendencie  (komunikačno-poznávací aspekt; integrácia zložiek).

Rozvíjať tvorivé schopnosti, komunikačné zručnosti a kritické myslenie študentov v troch základných úrovniach – vedomostnej, aplikačnej a hodnotiacej – syntézou teoretických poznatkov, aplikačných didaktických činností, postrehov z priebežnej pedagogickej praxe, praktických skúseností z modelových hodín a schopnosti analyzovať vyučovaciu jednotku na základe didaktických kritérií.

 

Tu nájdete súbory s možnosťou na stiahnutie, sú uložené v "pdf" formáte:

 

1. prednáška - Didaktika SJ...

2. prednáška časť I.- EUR, príprava na hodinu...

2. prednáška časť II. - Ku kritickému mysleniu

2. prednáška časť III. - K laterálnemu mysleniu

3. prednáška časť I. - Od systémovej lingvistiky...

3. prednáška časť II. - Poznámky ku štrukturalistickým školám...

4. prednáška - K základným pojmom koncepcie...

5. prednáška - Od elementárnej k funkčnej gramotnosti...

6. prednáška časť I. - Pragmalingvistický aspekt komunikačného procesu

6. prednáška časť II. - Detská hra a dialóg...

7. prednáška časť I. - HOVORENIE ako komunikačná zručnosť

7. prednáška časť II. - Kladenie otázok

8. prednáška - POČÚVANIE ako komunikačná zručnosť

9. prednáška - ČÍTANIE ako komunikačná zručnosť

10. prednáška - PÍSANIE ako komunikačná zručnosť

11. prednáška - O prvkoch mediálnej výchovy na hodinách SJ

 

Postup pre stiahnutie súboru:

  1. Kliknete pravým tlačidlom myši na príslušný súbor. Zobrazí sa vám menu.
  2. Kliknete na položku "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As...").
  3. Po objavení sa systémového formuláru pre zadanie cesty, zadajte kam sa má súbor uložiť. 
Dokumenty vo formáte PDF môžete otvoriť prostredníctvom programu Adobe® Reader®. V prípade, že vo svojom počítači nemáte tento softver nainštalovaný, môžete si ho bezplatne stiahnuť na internetovej stránke spoločnosti Adobe.

Kliknite sem na stiahnutie Adobe-Reader prehliadača "pdf" súborov.