Rok 2002

 

2.  SVOBODOVÁ, J. Jazyk a jazyková komunikace nově. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava : PF KČJaL s did., Ostravská univerzita, 2002, s. 83-85. ISBN 80-7042-246-7.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Svobodová, J., Kesselová, J.). Jazyk a jazyková komunikace nově : prvky hry ve školní výuce mateřtiny. Tematický materiál k 6. kulatému stolu „Hra v komunikaci s dětmi“. Ostrava : PF KČJaL s didaktikou, Ostravská univerzita. ISBN 80-7042-226-2.
1. JANÁKOVÁ, L. Jazyková hra v procese komunikácie. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava : PF KČJaL s didaktikou, Ostravská univerzita, 2002, s. 74-77. ISBN 80-7042-246-7.
    Cituje: Palenčárová, J. Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. Slovenský jazyk a literatúra v škole 46, 1999/2000, č. 5-6, s. 181-184. ISSN 1335-2040.