Rok 2013

 

37.  KUMOROVÁ, Z. Komunikačné vyučovanie v pregraduálnej výchove učiteľov materinského jazyka. Jazyk – literatura – komunikace. Recenzovaný časopis KČJL Univerzity Palackého v Olomouci, 2013, č. 1. Dostupné na: https://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-1-2013/category/21-studie . ISSN 1805-689X.
    Cituje: Palenčárová, J. Písanie ako komunikačná zručnosť. Slovenský jazyk a literatúra v škole 50, 2003/2004, č. 1-2, s. 38-42. ISSN 1335-2040.
36. KUMOROVÁ, Z. Komunikačné vyučovanie v pregraduálnej výchove učiteľov materinského jazyka. Jazyk – literatura – komunikace. Recenzovaný časopis KČJL Univerzity Palackého v Olomouci, 2013, č. 1. Dostupné na: https://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-1-2013/category/21-studie . ISSN 1805-689X.
    Cituje: Palenčárová, J. Reflexie o komunikačných zručnostiach. Komenský 126, 2002, č. 9-10, s. 185-187. ISSN 0323-0449.
35.  KUMOROVÁ, Z. Komunikačné vyučovanie v pregraduálnej výchove učiteľov materinského jazyka. Jazyk – literatura – komunikace. Recenzovaný časopis KČJL Univerzity Palackého v Olomouci, 2013, č. 1. Dostupné na: https://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-1-2013/category/21-studie . ISSN 1805-689X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Liptáková, Ľ). O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3.
34. LUPTÁKOVÁ, V. Tradičné verzus moderné prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka. Jazyk – literatura – komunikace. Recenzovaný časopis KČJL Univerzity Palackého v Olomouci, 2013, č. 2. Dostupné na: https://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/2-2013/category/23-clanky . ISSN 1805-689X.
    Cituje: Palenčárová, J. Reflexie o komunikačných zručnostiach. Komenský 126, 2002, č. 9-10, s. 185-187. ISSN 0323-0449.