Rok 2011

 

32.  Palecsková, D. Zmeny v metodologickom prístupe k morfológii slovenského jazyka po komunikačno-pragmatickom obrate. Slavica Iuvenum. XII. Mezinárodní setkání mladých slavistů pořádané pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana. Ostrava : FF OU,  2011. 365 s. ISBN 978-80-7368-637-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
31. Babušová, G. Úloha komunikační výchovy v české jazyce na 1. stupni základní školy. Usta ad Albim. Bohemica. Ed. M. Čechová, M. Rýznarová. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2011. Roč. XI, č. 2, s. 13. ISSN 1802-825X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
30.  Babušová, G. Úloha komunikační výchovy v české jazyce na 1. stupni základní školy. Usta ad Albim. Bohemica. Ed. M. Čechová, M. Rýznarová. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2011. Roč. XI, č. 2, s. 13. ISSN 1802-825X.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Šebesta, K.). Aktivní naslouchání při vyučování. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-101-8.
29. Babušová, G. Úloha komunikační výchovy v české jazyce na 1. stupni základní školy. Usta ad Albim. Bohemica. Ed. M. Čechová, M. Rýznarová. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2011. Roč. XI, č. 2, s. 13. ISSN 1802-825X.
    Cituje: Palenčárová, J. ( v spoluautorstve Svobodová, J.; Kesselová, J.). Jazyk a jazyková komunikace nově − prvky hry ve školní výuce mateřštiny. Ostrava : Ostravská univerzita PF, 2002. ISBN 80-7042-226-2.
28.  Šmejkalová. M. Katedra českého jazyka PdF UK VČERA, DNES A ... ZÍTRA? Didaktické studie 3. Číslo věnované výročí fakulty. 2011, č. 2, s. 32.  Praha : Univerzita Karlova, 2011. ISSN 1804-1221.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.