Rok 2007

 

20.  Metelková-Svobodová, R. Vnitropředmětové a mezipředmětové vztahy při výuce mateřtiny. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2007, s. 143-146. ISBN 80-244-1002-8.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.
19. Gálisová, A. The possibilities of Vocabulary Development of the Pupils with Non-Slovak Mother Tongue. Social Inclusion of Roma : Stories from Finland, Slovakia, Slovenia and Portugal. Eds. Miram Komac and Romeo Varga. Ljubljana : Institute for Ethnic Studies 2007, s. 63-70. ISBN 978-961-6159-29-6.
    Cituje: Palenčárová, J. (v spoluautorstve Kesselová, J., Kupcová, J.). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. ISBN 80-10-00328-X.